Psykiska olikheter - lika rättigheter.

Hjärnkoll Jämtland arbetar för förändring av attityder gällande psykisk (o)hälsa och missbruk genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Med hjälp av ambassadörerna kan vi bryta tystnaden och förändra attityderna om psykisk (o)hälsa. De bidrar till ett öppnare samtal och ökad kunskap kring psykiska olikheter på arbetsplatser, inom vården, skolan och i media., m.fl.

Alla människor har en psykisk hälsa.

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och bara angår andra. Men tvärtom är det vanligare än många tror. Många tror också att har man en gång fått psykiska problem kommer man vara sjuk resten av livet. Men sanningen är att de flesta återhämtar sig eller hittar strategier till ett fungerande liv. Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Att prata kring psykisk ohälsa på arbetsplatser och i samhället ger en ökande kunskap om ämnet och acceptans – alla kan drabbas, oavsett arbete, inkomst eller ursprung.

Är du vår nya ambassadör?

Vill du dela med dig av dina egna erfarenheter för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa? Hör av dig till jamtland@hjarnkoll.se för mer information. Du behövs!

Studiecirklar 2023

Tillsammans med Folkuniversitetet kommer våra engagerade ambassadörer vara cirkelledare för en kreativ studiecirkel som ska ge daglediga en mer meningsfull tillvaro. Målet är att ge fler människor en möjlighet till ett sammanhang och studiecirkeln kommer under december 2023 avslutas med en utställning. Läs mer »

JLB-Jämtlands läns brukarråd

Hjärnkoll Jämtland är en del av Jämtlands läns brukarråd. JLB är en paraplyorganisation i Jämtland/Härjedalen med flertalet föreningar och organisationer representerade.