Psykiska olikheter - lika rättigheter.

Hjärnkoll Jämtland arbetar för förändring av attityder gällande psykisk (o)hälsa och missbruk genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Med hjälp av ambassadörerna kan vi bryta tystnaden och förändra attityderna om psykisk (o)hälsa. De bidrar till ett öppnare samtal och ökad kunskap kring psykiska olikheter på arbetsplatser, inom vården, skolan och i media., m.fl.

Alla människor har en psykisk hälsa.

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Många tror att psykiska problem bara drabbar svaga personer och bara angår andra. Men tvärtom är det vanligare än många tror. Många tror också att har man en gång fått psykiska problem kommer man vara sjuk resten av livet. Men sanningen är att de flesta återhämtar sig eller hittar strategier till ett fungerande liv. Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Att prata kring psykisk ohälsa på arbetsplatser och i samhället ger en ökande kunskap om ämnet och acceptans – alla kan drabbas, oavsett arbete, inkomst eller ursprung.

Tillsammans i Jämtland (Musikhjälpen 2022)

"Tillsammans i Jämtland" är en tillställning till förmån för årets insamling för Musikhjälpen. Tillställningen äger rum onsdag den 14 december 2022, klockan 18:00-20:00 i Storsjöteaterns Foajé i Östersund. Tillsammans i Jämtland (Musikhjälpen 2022) »

Kampanjdagar

Varje år håller Hjärnkoll nationellt tillsammans med alla Hjärnkoll föreningarna runt om i landet 2 st kampanjdagar – 5 maj och 10 oktober. Då kan ni se Hjärnkollsambassadörer runt om i landet ha olika aktiviteter.

JLB-Jämtlands läns brukarråd

JLB är en paraplyorganisation i Jämtland och Härjedalens län och ansvarar för Hjärnkoll Jämtland. I JLB är representanter för följande föreningar i länet: Räddningsplankan, Attention, Austims/asperger, FMN-Föräldraföreningen mot narkotika, RSMH Gnistorna och RSMH distrikt.