Hjärnkoll Jämtland förvaltas av JLB-Jämtlands läns brukarråd som är en ideell paraplyorganisation där Hjärnkoll är ”ett av benen” i JLB. Föreningar som ingår och har en representant i JLB är: Räddningsplankan, FMN-Föräldraföreningen mot narkotika, Attention Jämtland/Härjedalen, Autism/Asperger, Balans, RSMH.

JLB´s styrelse består av representant från dessa föreningar och det är också denna styrelse som har ansvar och tar beslut gällande Hjärnkoll Jämtland. Hjärnkoll Jämtland har en verksamhetsledare anställd på 50% .

JLB finns även med i olika konsultationer i Jämtland/Härjedalens 8 kommuner och i Region Jämtland/Härjedalen, med syfte att vara med att påverka till förändring vad det gäller bl.a. attityder, bemötande, den enskildes röst att komma ska komma till tals.

JLB driver även cafe 58 tillsammans med Östersunds kommun,  där JLB  har en anställd arbetsledare på 50% och har även ansvar för de som arbetstränar eller går på lönebidrag. Syftet är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet att arbetsträna, m.m.

Här kan du läsa mera: www.jlbz.se

Jämtland var ett av åtta län som ingick i den nationella Hjärnkolls kampanjen och från 2015 gick Hjärnkoll Jämtland över i JLB´s regi.

Bakom Hjärnkoll står organisationerna som ingår i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är det ett riksförbund. Arbete leds av en styrelse. Riksförbundet har också ett kansli.

Runt om i landet finns regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.