Tre av fyra har direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå kan det vara svårt att prata om det. Många är rädda för att bli diskriminerade eller mobbade. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa är rädda för att göra fel.

Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Våra ambassadörer utbildar och föreläser inom en rad områden: om sin resa inom psykiatrin, olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, migration och återhämtning. De förmedlar hopp och engagemang om att det går att förändra en situation och arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa.

Du kan boka Hjärnkollambassadörer för föreläsningar och utbildningar. Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Bakom Hjärnkoll står organisationerna som ingår i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är vi ett riksförbund. Vårt arbete leds av en styrelse. Riksförbundet har också ett kansli.

Runt om i landet finns regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.