Vad gör våra ambassadörer?

Våra ambassadörer är kvinnor och män med erfarenhet av en rad olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, både självupplevt och som anhörig. Ambassadörerna föreläser på skolor, arbetsplatser, myndigheter, i föreningar och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

  • hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa

Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Just nu uppdaterar vi vår hemsida och därför visas inte alla ambassadörer i Jämtlands län på denna sida. Är du intresserad och vill veta mer om alla våra ambassadörer är du välkommen att kontakta oss på jamtland@hjarnkoll.se