– Helen Grankvist. Jag vill berätta om min uppväxt om sexuella övergrepp, jag själv är drabbad i hela min uppväxt. Jag berätta också om hur jag använt mig av tabletter och alkohol. Tankar runt mina suicidförsök och att jag varit intagen på LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) då jag också fick ECT (elbehandling). Hur mitt liv var innan idag och hur livet ser ut idag, hur jag överlevt psykisk ohälsa. Jag vill även inge hopp till människor med psykisk ohälsa.