Under Helen Grankvists föreläsning får vi följa hennes livshistoria. Hur den psykiska ohälsan utvecklades och hur hon idag har lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.

 

Helen kommer från Hammarstrand i Östra Jämtland, och hon har 6 barn, 3 flickor och 3pojkar och 5 barnbarn.

Helen har levt med psykisk ohälsa sedan barnsben tills hon var 49år.

Helen blev sexuellt utnyttjad från 4 års ålder fram till 21 års ålder av 3 närstående personer, hon blev dessutom misshandlad av förälder och den andre föräldern var alkoholist.

För att överleva sin psykiska ohälsa brukade hon sniffa och dricka alkohol fram till 18års ålder, efter att hon fick barn övergick hon till tabletter och var tablettmissbrukare i över 20 år. Det år Helen fyllde 40 så kraschade allt och hon prövade med ett antal suicidförsök. Helen har varit inlagd på LPT i flera omgångar, varav den längsta var 9månader.

Vändningen för Helen kom när hon fick ect behandling. Behandlingen har gett henne minnesrubbningar men räddade hennes liv och har utvecklat henne till den hon är idag i positiv mening säger hon.

Helens hopp är att vi ska prata och informera så mycket som möjligt för tystnaden är barnens värsta fiende.

Helen föreläser för alla kategorier av människor och anpassar föreläsningen efter målgrupp.