Hjärnkoll Jämtland arbetar för:

  • Att öka öppenheten kring psykisk hälsa, ohälsa och missbruk.
  • Bidra till att det blir lika självklart att prata om sin psykiska hälsa som att man har stukat foten eller är förkyld.
  • Öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning samt missbruk.
  • Ett öppnare samtal och ökad kunskap kring psykiska olikheter på arbetsplatser, inom vården och i media.

Vår vision är att:

  • Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiska olikheter.
  • Att alla ska kunna vara öppna med sitt psykiska funktionssätt utan att vara orolig för negativa konsekvenser.

Tre av fyra har direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå kan det vara svårt att prata om det. Många är rädda för att bli diskriminerade eller mobbade. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa är rädda för att göra fel.

Du kan göra skillnad, börja prata om psykisk ohälsa i 5 minuter idag! Det är en bra start på ett samtal som kan påverka livet för många.
Tillsammans kan vi ta död på fördomar och bryta isolering.