Våra ambassadörer föreläser om sin egen erfarenhet – på skolor, arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media. Allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel:

  • hur det är att leva med olika diagnoser, t.ex. depression, bipolär sjukdom, ADHD, och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en medarbetare som har psykisk ohälsa
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa
  • hur det är som barn att växa upp med psykisk ohälsa och föräldrar som missbrukar
  • hur det är att leva med en våldsutövande partner
  • hur viktigt brukarinflytande är

Vill du boka en ambassadör, fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss.