Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Save the date!

Årets stora nationella suicidpreventiva konferens är i år placerad i Östersund 25-26 oktober! Hjärnkoll Jämtland kommer samverka och anordna en egen konferens under vecka 43.

Mer information kommer löpande.