Under Veronica Kjörells föreläsning får vi följa Veronicas livshistoria. Hur hon med sina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska ohälsa lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.
Veronica är född 1977 i Umeå men har bott i Östersund sedan 2005 och trivs bra i Jämtland.
Veronica hade redan som barn problem med psykisk ohälsa som depression, ångest och tvång. Då visste man inte om hennes neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som hon sedan fick diagnos på som vuxen.
Varje gång som Veronica fått en ny diagnos så har hon upplevt det som en lättnad och ett steg på vägen att förstå sig själv bättre. Som 20-åring fick hon diagnos dyslexi och sedan som 23 åring diagnosen DAMP. När hon var 35 år byttes DAMP-diagnosen efter ny utredning ut mot Autism, ADHD och DCD (Utvecklingsrelaterad koordinationsstörning).
Idag har Veronica hel sjukersättning men föreläser några gånger per år. Veronica tycker det är roligt och stimulerande att föreläsa men måste också hushålla med sin energi då hon troligtvis också har utmattningssyndrom.
Veronica beskriver i sin föreläsning både svårigheterna att leva med funktionsnedsättningarna. Men hon lyfter också de fördelar som finns med Autism och ADHD. Hon försöker se det positiva i saker för att ge hopp och har flera humoristiska inslag i föreläsningen. Hon berättar om sitt liv från barndomen fram till idag. Hur det var i grundskolan, gymnasiet, Komvux och på universitetet. Erfarenhet från vård och kontakten med myndigheter och den hjälp och stöd hon fått. Om viktiga personer som gett ett bra bemötande och hjälpt henne framåt. Men också exempel på när det brustit i bemötandet och stöd och hjälp och vilka konsekvenser det fått för den psykiska hälsan.
Veronica anpassar föreläsningen till målgruppen och vill helst föreläsa i Östersund/Jämtland.
Mvh Veronica Kjörell.