– Veronica Kjörell – “Min föreläsning ”Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” handlar om livet med Autism (Asperger syndrom), ADHD, DCD (utvecklingsrelaterad koordinationsstörning) och dyslexi. Jag har också erfarenhet av psykisk ohälsa som depressioner, ångest och tvång.Jag berättar om svårigheterna att leva med diagnoserna. Men jag vill också lyfta fram de positiva egenskaperna som hänger ihop med Autism och ADHD och att det med rätt hjälp går att leva ett bra liv.