Ulrika Wikberg- “Jag berättar om min erfarenhet och upplevelse av att vara mamma till ett barn med ADHD. Tiden före och efter diagnos. Känslan av skam, skuld och att inte räcka till som förälder.”