– Patric Hopstadius – “Min berättelse handlar om det sociala kontraktet
och hur omgivningen påverkar möjligheterna till anpassning. Jag är
autistisk och lever som gift i en relation där neurodiagnoserna Asperger
och ADHD samspelar. Min erfarenhet blandar exempel på utanförskap och
inkludering från skola, arbetsliv och elitidrott. Jag pratar inför alla
tänkbara grupper och arbetar gärna verksamhetsinriktat med fördjupning
och uppföljning. Målet med min föreläsning är att lösa upp den normativa
bilden och forma en funktionspositiv tolkning av relationen mellan
individ, grupp och kontext.”