-Linda Hellberg- “Jag vill berätta om hur det är att leva som nära anhörig till missbrukare (mina föräldrar och syster), skammen, skulden och känslan av att vara helt ensam.”