-Ingela Håkansson- “Jag berättar min historia, om mina erfarenheter av Borderline personlighetsstörning, om den icke-existerande tilliten till mig själv och omgivningen, om den starka känslomässiga smärtan och om kampen för att överleva mig själv. Ångest, tvångstankar och tvångshandlingar, självskadebeteende, suicidtankar och suicidförsök. Mina erfarenheter av att ha vistats inom sluten psykiatrisk vård – frivilligt och under tvångsvård.”