-Emma Thorén- “Jag vill berätta om vad det betyder att växa upp i en dysfunktionell familj. Vilka spår det har satt i mig och hur jag lever -Emma Thorén- “Jag vill berätta om vad det betyder att växa upp i en dysfunktionell familj. Vilka spår det har satt i mig och hur jag lever med dom idag. 2008 fick jag diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning, helt plötsligt blev mina varför därför.”med dom idag. 2008 fick jag diagnosen Emotionell instabil personlighetsstörning, helt plötsligt blev mina varför därför.”