– Carita Eriksson – “Jag har diagnoserna ADHD och Borderline (Emotionell instabil personlighetsstörning). I mitt liv så har jag stött på många utmaningar när det gäller uppväxten, skolan och nära relationer. Tidigt i livet hamnade jag i depression och utvecklade ätstörningar och självskadebeteende. Det hela kulminerade i en utbrändhet. Jag tar er med på min resa genom att föreläsa om hur jag från att varit på botten började klättra och sikta mot toppen. Hur jag försöker vända det negativa till något positivt och leva det det liv jag vill ha!”