Åsa Olsson föreläser om sin resa att få diagnosen aspberger syndrom som vuxen. Den innefattar erfarenhet av hela vårdapparaten, myndighetskontakter och arbetsförmedlingen. Åsa berättar öppet och levande om sitt liv. Om en fin uppväxt, en skolgång som innebar att hon blev mobbad och om att känna sig annorlunda. 

Åsa har varit längst ner men har tagit sig upp. Åsa berättar hur det är att leva med ångest samt utmattning och om hur hon som 28-åring efter många år av dåligt mående fick diagnosen Aspergers syndrom. Diagnosen blev ett av flera avstamp mot ett annat liv. Det som tidigare varit kaos blev så småningom ett annat liv, ett bättre liv. Idag mår Åsa bättre och ser på tillförsikt på framtiden.

Att lära sig leva med nya förutsättningar, hitta nya vägar och framför allt sig själv igen är något som Åsa vill dela med sig av i sin berättelse. Åsa vill med sin föreläsning förmedla hopp och sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa.

Åsa har varit hjärnkollsambassadör sedan 2010 och har stor erfarenhet av att föreläsa. Hon har framför allt föreläst för personal inom hälso- och sjukvård, främst inom LSS samt på skolor.