Åsa Olsson född, uppvuxen och boende i Jämtland föreläser om sin resa. Den innefattar erfarenhet av hela vårdapparaten, myndighetskontakter såsom arbetsförmedlingen, LSS. Åsa berättar öppet och levande om sitt liv. Om en fin uppväxt, en skolgång som innebar att hin blev mobbad, om att känna sig annorlunda. 

Åsa har varit längst ner men har tagit sig upp. Åsa berättar hur det är att leva med ångest och utmattning och om hur hon som 28-åring efter många år av dåligt mående fick diagnosen Aspergers syndrom. 

Hur detta blev ett av flera avstamp mot ett annat liv. Det som tidigare varit kaos blev så småningom ett annat liv, ett bättre liv.

Åsa mår idag rätt så bra, hon arbetstränar och ser med tillförsikt på framtiden. . Åsa berättar hur det är att lära sig leva med nya förutsättningar, att hitta nya vägar och framförallt sig själv. 

Åsa som varit hjärnkollsambassadör sedan starten 2010 vill med sin föreläsning inge hopp och sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa. Åsa har stor erfarenhet av att föreläsa, hon har främst föreläst för vårdpersonal, främst inom LSS.