-Andrea Bodin- “Jag berättar om omställningar. Hur det kan upplevas att vara anhörig till någon som får bipolär diagnos. Min pappa var frisk i över 50 år och plötsligt drabbas han av mani och depression. Jag berättar bland annat om relationer, samvetskval, rädslor, möten med vården, självläkning och om olika roller som anhörig.”